Greyd

22 12 2017 Strakke planning, mooi programma

Een vaste plek op de jaarplanning kalender van GREYD!: de twee uitgaven van het programma van Cultuur Kwartier Sneek. De eerste uitgave is altijd in Mei waarin het hele nieuwe programma voor het nieuwe cultuurjaar wordt gepresenteerd. De twee uitgave is altijd in December. Hierin ook een aantal nieuwe programma onderdelen maar meer is deze uitgave bedoeld als een extra stimulans om de inwoners van de Gemeente Súdwest-Fryslân nog even op het prachtprogramma te attenderen. En het werkt: kort nadat het programma weer in de bus ontvangen is schiet de verkoop van kaarten weer omhoog. Het is altijd weer een hele puzzel om alles er in te krijgen en op tijd bij de drukker te krijgen maar de samenwerking tussen GREYD! en Cultuur Kwartier Sneek is dusdanig goed (én strak) dat het altijd op tijd gereed is.

Meer...